Mánaðarlegar upplýsingar um fiskverð frá Fiskistofu, meðalverð
 
 
Fisktegund
Veiðarfæri

Hægt er að velja
saman veiðarfæri
að vild
(halda niðri Ctrl)
Landssvæði

Hægt er að velja
saman landssvæði
að vild
(halda niðri Ctrl)
Tímabil

  


Upplýsingar um greitt fiskverð eru sóttar í gagnagrunn Fiskistofu og eru byggðar á vigtarskýrslum frá fiskkaupendum. Upplýsingarnar eru uppfærðar einu sinni í mánuði, u.þ.b. einum og hálfum mánuði eftir lok hvers tímabils. Stefnt er að því að hraða gagnaöflun.

 

Einungis eru notaðar tölur um bein kaup innlendra fiskverkenda og sölu á innlendum fiskmörkuðum. Sölur erlendis teljast því ekki með, hvort heldur þær eru beinar eða í gámum. Afli frystiskipa og annarra vinnsluskipa er heldur ekki meðtalinn, nema afli rækjufrystiskipa sem landa afla til endurvinnslu innanlands.

 

Upplýsingarnar taka aðeins til kvótabundinna tegunda. Rétt er að geta þess, að botnfisk-, rækju- og síldarafli veiddur utan íslenskrar fiskveiðilögsögu kemur ekki inn í þessar tölur.

 

Upplýsingar um skiptingu afla í stærðar- og/eða gæðaflokka eru ekki til.

 

Opinberar upplýsingar um veiði og kvóta miðast að jafnaði við afla upp úr sjó. Hér miðast hins vegar öll verð og magn við landaðan afla, þ.e. verð á hverju kílói slægðs eða óslægðs afla við löndun. Löndunar- og markaðskostnaður er ekki dreginn frá aflaverði.